We are glad to inform that the "Society Without Violence" NGO has been involved in the Public Council at the Minist… https://t.co/psOTRa7bZj

July 27 is the gender equality day. For that special event Society Without Violence NGO calls for creative people t… https://t.co/cQyEnfP2Cl

Search

Follow us

Coming Events

27 Jul
July 27 Yerevan
27.07.2018 18:00 - 21:30

Հուլիսի 27-ը գենդերային հավասարության օրն է։

 2010 թ․-ից ի վեր «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն յուրաքանչյուր տարի ՀՀ

...

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.