Հակախտրականություն

Հաշվի առնելով մեր երկրում տիրող իրավիճակը և կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման անհրաժեշտությունը` 2012 թվականին ՀԱԲ ՀԿ-ի ջանքերով ստեղծվեց Արագ արձագանքման խումբը (ԱԱԽ):
ԱԱԽ-ի հիմնական առաքելությունն է բացահայտել ընտանեկան բռնության դեպքերը, ռազմավարականորեն վիճարկել դատական որոշումները, բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը, հետևել, որպեսզի դատավարությունն անցկացվի արդար և թափանցիկ հիմքերի վրա և հետագայում ԶԼՄ-ների կողմից ճիշտ կերպով լուսաբանվի՝ այդպիսով նպաստելով երկրում կականց նկատմամբ գենդերային հիմքով բռնությունների թվի նվազմանը և պետական մակարդակում առավել արդյուանվետ մեխանիզմների և ռազմավարությունների մշակմանը:
ԱԱԽ-ի ձեռքբերումներից մեկը օնլայն հարթակի ստեղծումն է (http://rru.swv.am): Այն հնարավորություն է տալիս բոլորին գենդերային հիմքով բռնությունների վերաբերյալ զեկուցել ցանկացած վայրից ցանկացած ժամանակ` քարտեզի վրա նշելով գտնվելու վայրը: Այդկերպ ԱԱԽ-ի թիմը կկարողանա ձեռնամուխ լինել դեպքի քննությանը, տրամադրել անհրաժեշտ պատասխան ու հետագա օժանդակություն: Ցանկացած անձ աշխարհի ցանկացած վայրից կարող է կարդալ նշված դեպքերի մասին:

 

Էջ 1, 2-ից

Search

Follow us (AM)

Coming Events (AM)

No events found

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.