Գենդերային կրթություն

Կնոջ անհավասարության հիմնախնդիրը ուղեկցել է մարդկությանն իր ողջ պատմության ընթացքում: ՀԱԲ-ը ձեռնամուխ է եղել այդ անհավասարությունը վերացնելու առաքելության իր երկարաժամկետ մարտավարությանը, որում կարևորում է կանանց ներգրավվածությունը՝ որպես սեփական իրավունքները գիտակցող քաղաքացիներ: Այս առաքելության համար մեծ ուշադրություն է դարձվում կրթության գործոնին:
Կազմակերպությունն իր հիմնադրման առաջին օրվանից բազում ոչ-ֆորմալ դասընթացներ է կազմակերպել կանանց և աղջիկների համար՝ ուղղված գենդերային հավասարության և կանանց իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը: 
Սակայն ՀԱԲ-ը չի սահմանափակվում միայն ոչ-ֆորմալ կրթությամբ: Գենդերային կրթությունը, դիտարկելով նաև որպես ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման հիմնասյուն, ՀԱԲ-ը միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի գենդերային կրթությունը կրի ֆորմալ բնույթ և ՀՀ հանրակրթական դպրոցների ուսումնական պլանում ներդրվեն գենդերային հավասարությանն առնչվող թեմաներ: 

 


 

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ի ծրագրի համակարգող Սոնա Հովակիմյանը «Գենդերային տեսանկյունից Հայաստանի միջնակարգ դպրոցներում ուսուցիչների որակավորման բարձրացման և մարզային երիտասարդ կանանց և աղջիկների կարողությունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում մայիսի 3 և 4-ին Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում իրականացրեց երկօրյա դասընթաց «Կանանց և տղամարդկանց իրավունքների հավասարության և ընտանեկան բռնություն» թեմայով: Դասընթացին մասնակցում էին թվով 23 երիտասարդ կանայք և աղջիկներ տվյալ համայնքից:

Էջ 2, 2-ից

Search

Follow us (AM)

Coming Events (AM)

No events found

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.