«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ը մշակել է գենդերային ուսումնասիրությունների համապարփակ դասընթաց հայերենով։ Դասընթացում տեղ գտած վերլուծություններն ու ձևակերպում­ները հանրամատչելի են՝ հասանելի գենդերային ուսումնասիրություններով հետաքրքրվող յուրաքանչյուրի համար։ Գենդերային դասընթացի հիմնական թիրախային խումբն ուսումնական հաստատությունների անձնակազմն է։ Դասընթացը նպատակաուղղված է նվազեցնելու հանրակրթության ոլորտում առկա անհավասարության և խտրականության դրսևորում­ները՝ բարձրացնելով իրազեկումը գենդերային հարցերի շուրջ, ձևավորելով քննադատական մտածողություն և նպաստելով գենդերազգայունության զարգացմանը։

Դասընթացը կազմել են կրթության և գենդերային հարցերով տեղացի և միջազգային փորձագետներին։ Այն բաղկացած է վեց մոդուլից։ Դասընթացը պարզաբանում է «գենդեր» և «սեռ» հասկացությունների տարբերակումը, սահմանում մի շարք էական հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ գենդերային դերերը, գենդերային նորմերը, գենդերային կարծրատիպերը, գենդերային հավասարությունը, գենդերային հիմքով խտրականությունը, գենդերային հիմքով բռնության տեսակները, բռնության շարունակականությունը, կառուցվածքային բռնությունը, ռազմականացումը և այլն։ Գենդերային հարցերի հիմ­նովին ուսում­նասիրման համար մոդուլներում քննության են առնվում սոցիալական համատեսքստը և սոցիալական ինստիտուտների դերը։

Դասընթացի ուսումական ծրագիրը հրատարակվել է առանձին ձեռնարկի տեսքով, որին կարող եք ծանոթանալ՝ այստեղ։

Դասընթացը մշակվել է Հայաստանում հասանելի և կայուն գենդերային կրթության հաստատում ծրագրի շրջանակում։

«Հասարկություն առանց բռնության» ՀԿ-ն կուտակած փորձառության և կրթական ոլորտում մասնագիտացման շնորհիվ վեր հանեց գենդերային հարցերով համապարփակ դասընթացի բացակայությունը։ Հայաստանում հասանելի և կայուն գենդերային կրթության հաստատում ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է շվեդական «Քվիննա թիլ Քվիննա» հիմնադրամի աջակցությամբ, «Հասարկություն առանց բռնության» ՀԿ-ը միավորեց կրթության և գենդերային հարցերով տեղացի և միջազգային փորձագետներին գենդերային ընգրկուն դասընթաց մշակելու նպատակով։

Գենդերային դասընթացի թիրախային խումբն ուսումնական հաստատությունների անձնակազմն է։ Դասընթացը նպատակաուղղված է նվազեցնելու հանրակրթության ոլորտում առկա անհավասարության և խտրականության դրսևորումները՝ բարձրացնելով իրազեկումը գենդերային հարցերի շուրջ, ձևավորելով քննադատական մտածողություն և նպաստելով գենդերազգայունության զարգացմանը։   

 

Սույն ձեռնարկը նպատակ ունի ներկայացնելու՝

  • դասընթացի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
  • ստեղծված դասընթացի և յուրաքանչյուր մոդուլի ընդհանուր նկարագիրը,
  • նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքները։

Դասընթացի մոդուլը մշակվել է «Գործիր» կանանց քաղաքական ակումբ ծրագրի շրջանակում։

Նպատակն է՝ տեսական և գործնական գիտելիքներ փոխանցել գենդեր և ֆեմինիզմ թեմաների, ինչպես նաև՝ կանանց քաղաքական մասնակցության, խաղաղաշինության գործում կանանց դերի վերաբերյալ։  

 «Գենդեր և ֆեմինիզմ» մոդուլում տեղ են գտել գենդերային դերերի, գենդերային կարծրատիպերի,   խտրականության, գենդերային բռնության, դրա տեսակների, ֆեմինիզմի՝ որպես գաղափարախոսության,   ֆեմինիզմի ալիքների, հայկական համատեքստում ֆեմինիզմի դրսևորումների, մեդիայում գենդերային       կարծրատիպերի վերաբերյալ թեմաներ։

 «Կանայք, խաղաղաշինություն, կանանց քաղաքական մասնակցություն» մոդուլում անդրադարձ է     կատարվում հակամարտության ազդեցությանը կանանց վրա, ՄԱԿ-ի «Կանայք, խաղաղություն և   անվտանգություն» (ԿԽԱ) բանաձևերին, քաղաքական համատեքստում կանանց դերին, քաղաքական ծրագրի մշակմանը։

Մոդուլը նախատեսված է այն դասընթացավարների և բոլոր նրանց համար, որոնք ցանկություն ունեն վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներ ստանալ և փոխանցել կանանց՝ նպատակ ունենալով ընդլայնել նրանց ակտիվ մասնակցությունը հասարակության տարբեր ոլորտներում։ 

Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ-ը և գործընկեր կազմակերպությունների համատեղ իրականացրած «Սեր և հարգանք – Կանխելով բռնությունը դեռահաս զույգերի շրջանում» ծրագրի շրջանակում ներգրավվել են 29 կամավորներ և համակարգողներ 6 երկրներից, աշխատելով ավելի քան 1500 երիտասարդների հետ՝ իրազեկելու և կանխելու բռնությունը դեռահաս զույգերի շրջանում։

Հետևյալ ուղեցույցը մշակվել է երիտասարդ դեսպանների հաջող փորձի հիման վրա՝ ապահովելու հասակակիցների ներգրավվումը դեռահասների շրջանում բռնության բոլոր ձևերը կանխելու գործում։ 

Մի շարք հետազոտություններ փաստում են, որ նույն տարիքային խմբի ներկայացուցիչները բավականին դրական ազդեցություն են ունենում հասակակիցների հայացքների և վերաբերմունքի ձևավորման վրա։  

 

Ծրագրի մասին ավելին իմանալու համար այցելեք «Սեր և հարգանք»-ի կայքէջ` www.love-and-respect.org  

 

 

Էջ 1, 3-ից

Search

Follow us (AM)

Coming Events (AM)

No events found

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.