Դասընթացի մոդուլը մշակվել է «Գործիր» կանանց քաղաքական ակումբ ծրագրի շրջանակում։

Նպատակն է՝ տեսական և գործնական գիտելիքներ փոխանցել գենդեր և ֆեմինիզմ թեմաների, ինչպես նաև՝ կանանց քաղաքական մասնակցության, խաղաղաշինության գործում կանանց դերի վերաբերյալ։  

 «Գենդեր և ֆեմինիզմ» մոդուլում տեղ են գտել գենդերային դերերի, գենդերային կարծրատիպերի,   խտրականության, գենդերային բռնության, դրա տեսակների, ֆեմինիզմի՝ որպես գաղափարախոսության,   ֆեմինիզմի ալիքների, հայկական համատեքստում ֆեմինիզմի դրսևորումների, մեդիայում գենդերային       կարծրատիպերի վերաբերյալ թեմաներ։

 «Կանայք, խաղաղաշինություն, կանանց քաղաքական մասնակցություն» մոդուլում անդրադարձ է     կատարվում հակամարտության ազդեցությանը կանանց վրա, ՄԱԿ-ի «Կանայք, խաղաղություն և   անվտանգություն» (ԿԽԱ) բանաձևերին, քաղաքական համատեքստում կանանց դերին, քաղաքական ծրագրի մշակմանը։

Մոդուլը նախատեսված է այն դասընթացավարների և բոլոր նրանց համար, որոնք ցանկություն ունեն վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներ ստանալ և փոխանցել կանանց՝ նպատակ ունենալով ընդլայնել նրանց ակտիվ մասնակցությունը հասարակության տարբեր ոլորտներում։ 

Էջ 1, 3-ից

Search

Follow us (AM)

Coming Events (AM)

No events found

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.